Ako funguje hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých?

Ako funguje hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých? 

Vedeli ste, že pomocou štátneho príspevku pre mladých si môžete znížiť výšku úrokovej sadzby a tým zabezpečiť svoje bývanie oveľa lacnejšie? Hypotéka získaná so štátnym príspevkom pre mladých je výhodnejšia a stále dostupnejšia.

štátnym príspevkom pre mladých

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých je hypotekárny úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. Poskytuje sa v súlade so Zákonom o bankách a je určený pre žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých. Pre rok 2015 je štátny príspevok pre mladých vo výške 3%, z ktorých 2% poskytne žiadateľovi štát a 1% poskytne banka.

 

Podmienky potrebné na získanie hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých

Pre možnosť  získania štátneho príspevku pre mladých musia žiadatelia spĺňať zákonom stanovené podmienky:

–  vek: 18 – 35 rokov (ak sú žiadateľmi manželia musia uvedenú podmienku spĺňať k dátumu podania žiadosti obaja manželia)

–  hrubý príjem za rok 2014 nesmie presiahnuť:

   • 1 088,10 €  – v prípade jednotlivca
   • 2 176,20 €  – v prípade manželského pár

(tieto sumy platia v 1. štvrťroku 2015 a sú vypočítané z nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za 3. štvrťrok 2014)

–  štátny príspevok pre mladých sa poskytuje na prvých 5 rokov splácania úveru zľavou na úrokovú sadzbu

–  výška štátneho príspevku pre mladých za každý kalendárny rok sa stanovuje individuálne v zákone o štátnom rozpočte (Pre rok 2015 je to: Zbierka zákonov č.  385 ZÁKON zo 4. decembra 2014 o štátnom rozpočte na rok 2015).

Pre získanie poskytnutia príspevku pre mladých je potrebné splniť ešte ďalšie podmienky:

–  výška štátneho príspevku pre mladých  sa poskytuje maximálne do výšky 49.790,88 € (1,5 mil Sk) sumy hypotekárneho úveru na zabezpečenie jednej nehnuteľnosti určenej na bývanie (a to aj v prípade manželov, alebo nadobúdania takejto nehnuteľnosti do podielového vlastníctva )

–  štátny príspevok pre mladých sa poskytne po dobu piatich rokov od začatia hypotekárneho úveru, a to iba na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere

–  banka sa zaviaže, že mladému poberateľovi HÚ na dobu piatich rokov od poskytnutia  a začatia úročenia  HÚ:

   • zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých podľa odseku 2, najviac však o 1%
   • umožní odložiť splátky istiny hypotekárneho úveru
   • umožní mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru bez poplatku

–  mladému poberateľovi hypotekárneho úveru po uplynutí piatich rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru zaniká nárok na štátny príspevok pre mladých a súčasne mu vzniká nárok na štátny príspevok.

 

Strata nároku na štátny príspevok pre mladých

Nárok na štátny príspevok pre mladých zaniká, ak mladý poberateľ:

–  nedodrží účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý

–  prevedie hypotekárny úver na inú osobu s výnimkou jemu blízkej osoby

–  splatí hypotekárny úver pred uplynutím štyroch rokov od jeho poskytnutia

–  predložil pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom úvere so štátnym príspevkom pre mladých nepravdivé údaje o výške priemerného mesačného príjmu

–  predložil pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom úvere so štátnym príspevkom pre mladých nepravdivé údaje o veku.

 

Ak sa rozhodnete pre hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých, nie je účelom prísť o ušetrené peniaze. Cieľom je využiť benefity, ktoré štát a banky poskytujú.

Pozor, nie všetky banky poskytujú hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých. Medzi bankami je veľká konkurencia. Aktuálna situácia na hypotekárnom trhu vytvára priestor pre klienta na  vyboxovanie lepších podmienok pri čerpaní hypotekárneho úveru.

Pri výbere správnej banky a správnej hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých je dôležité spraviť prieskum trhu. A to nielen preverením ponúkaných úrokových sadzieb, ale aj ostatných všeobecných podmienok.  

Kúpa hypotekárneho úveru ako produktu nie je ako kúpa rohlíka v obchode.  Ak si kúpite tvrdý rohlík, tak stratíte pár centov, ale ak si kúpite zle nastavenú hypotéku, tak stratíte tisíce eur. 

Ľubomír Kováč

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo