Všetko, čo potrebujete vedieť o stavebnom sporení

Všetko, čo potrebujete vedieť o stavebnom sporeníStavebné sporenie je v súčasnosti jediným všestranným produktom na finančnom trhu. Využíva sa pri kúpe bytu, pri stavbe rodinného domu, pri rekonštrukciu bývania, ale aj ako sporenie pre deti, prípadne na dôchodok. Stále je atraktívne pre svoj úrok na vkladoch a štátnej prémii, ktorej výška je 5,5 % z ročného vkladu. 

Na Slovensku sú tri stavebné sporiteľne – Prvá stavebná sporiteľňa (PSS), Wüstenrot Stavebná sporiteľňa a ČSOB Stavebná sporiteľňa. Podliehajú rovnakému zákonu, ale majú odlišnosti – v poplatkoch, úrokoch na vkladoch, v tarifách a podmienkach pre dosiahnutie stavebného úveru a medziúveru.

Výhody stavebného sporenia:

 • Štátna prémia 2015 – štátna prémia v roku 2015 je 5,5 % z ročného vkladu na stavebnom sporení, maximálne 66,39 €. Na maximálnu štátnu prémiu je potrebné dnes vložiť do jedného stavebného sporenia sumu 1207,09 €. Ak sporiteľ vloží viac, získa aj tak len 66,39 € ako štátnu prémiu. Ak vloží menej, získa 5,5 % z vkladu, napríklad vloží do stavebného sporenia 800 €, na konci roka mu bude pripísaná štátna prémia vo výške 44 €.
 • Štátna prémia 2016  – štátna prémia v roku 2016 bude 5% z ročného vkladnu, maximálne 66,39 €. Na maximálnu štátnu prémiu bude potrebné vložiť 1327,80 €.
 • Úroky na vkladoch – vklady v stavebnom sporení sú úročené po celú dobu sporenia. Stavebné sporiteľne ponúkajú úrokové sadzby od 0,1-1,8% ročne. Výška úrokovej sadzby závisí od ďalších parametrov produktu.
 • Cieľová suma – klient si sám určí, koľko potrebuje mať nasporené, resp. aký vysoký bude úver. Inak povedané, klient si sám určuje cieľovú sumu. Keď bude mať nasporenú polovicu z CS, tak získa právny nárok na stavebný úver. Príklad:

Snímka obrazovky 2015-11-08 o 21.53.58

 • Stavebné sporenie na čokoľvek – po 6. rokoch sporenia je možné peniaze využiť na čokoľvek.  Kúpa auta, renovácia kuchyne alebo dovolenka. Nie je potrebné dokladovať účel použitia peňazí.
 • Sporenie pre deti – detské tarify stavebného sporenia ponúkajú benefity navyše.  Napríklad pri splnení podmienky vopred stanoveného ročného vkladu získa dieťa úrazové poistenie zadarmo. Stavebné sporenie sa po 6. rokoch nemusí zrušiť a založiť nové, dá sa pokračovať v sporení až kým si klient nenasporí cieľovú suma. Potom môže sporenie ukončiť alebo navýšiť cieľovú sumu.
 • Voľné vklady – pri uzatváraní stavebného sporenia je dostane klent odporúčanie na výšku mesačného vkladu. Vklad nie povinný ako napríklad pri životnom poistení. V stavebnom sporení platí pravidlo – keď mám, dám; keď mám viac, dám viac; keď mám menej, dám menej; keď nemám, nedám.  Pokiaľ je cieľom klienta využiť stavebný úver, tak odporúčaný vklad je vhodné dodržiavať.
 • Právny nárok na stavebný úver – pri nasporení polovice cieľovej sumy vzniká automaticky právny nárok na zvyšnú polovicu cieľovej sumy. Stavebný úver je vhodnou a lacnou alternatívou pri kúpe nehnuteľnosti alebo stavbe rodinného domu, ale využíva sa aj pri rekonštrukcii.  Má nízky úrok a dostane ho každý, komu vznikne nárok. Zaujímavý je hlavne pre skupinu ľudí s nízkymi príjmami alebo podnikateľov s nízkym daňovým priznaním.

Stavebný úver je možné kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku.

Nevýhody stavebného sporenia:

 • Vstupný poplatok – pri vstupe do stavebného sporenia je potrebné ako prvé zaplatiť jednorazový poplatok, ktorý je vo výške 0,9 % z cieľovej sumy. Prvý vklad musí byť navýšený o vstupný poplatok, alebo si ho z prvého vkladu zoberie stavebné sporiteľňa. Wüstenrot stavebná sporiteľňa ponúka možnosť rozrátať vstupný poplatok na 6 rokov.

Aj stavebné sporiteľne jú rôzne akcie a zľavy, preto je vhodné si najprv preveriť všetky tri sporiteľne a zistiť, či niektorá z nich neponúka stavebné sporenie bez vstupného poplatku.

 • Iné poplatky – napríklad poplatky za vedenie účtu, poplatok pri navyšovaní cieľovej sumy, poplatok pri zrušení stavebného sporenia do 6. rokov, poplatok za predčasné splatenie medziúveru.
 • Dokladovanie účelu – ak klient čerpá stavebný úver alebo medziúver, je nutné dokladovať účel použitia peňazi.  Peniaze sa môžu použiť na vydokladovanie stavebného materiálu, nábytku, alebo kúpy, rekonštrukcie a stavby nehnuteľnosti. Dokladovanie účelu použitia vkladov je nutné aj vtedy, ak sa sporiteľ ukončí stavebné sporenie pred uplynutím 6 rokov od dátumu vzniku.
 • Uplatnenie 1 štátnej prémii na 1 osobu – štátna prémia je obmedzená na 1 rodné číslo. V praxi to znamená, že ak má sporiteľ dve stavebné sporenia v rôznych stavebných sporiteľniach, môže si uplatniť nárok len na jednu štátnu prémiu.

Monika Siekeľová

 

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo