Cestovné poistenie

Cestovné poistenieCestovné poistenie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú vyhnúť zvýšeniu nákladov na dovolenke. Pri neočakávaných udalostiach v zahraničí je cestovné poistenie jedinou šancou na ochranu, ak nechcete platiť nad rámec vašich možností.

Komplexná ochrana voči rôznym rizikám umožní vycestovať do zahraničia s pocitom istoty, že v prípade nečakanej udalosti sa môžete obrátiť na asistenčnú službu poisťovne so žiadosťou o pomoc.

Budem písať o možnostiach, ktoré cestovateľ má pri uzatvorení cestovného poistenia, o tom ako postupovať pri nehode, o výlukách z cestovného poistenia a nakoniec o rizikách v zahraničí a konkrétnych sumách, ktoré dovolenkár zaplatí za liečenie.

Na trhu rozoznávame dva typy cestovného poistenia a to krátkodobé a celoročné.

Aktuálny trend je nákup celoročného cestovného poistenia. Dôvodov je viac – zvýšená frekvencia cestovania, či už v zahraničí počas dovoleniek alebo v horách na Slovensku, lacnejšie nákupy v zahraničí a takisto skutočnosť,  že niektoré celoročné cestovné poistenia majú územnú platnosť už po prekročení miesta trvalého pobytu.  Priemerný počet dovolenkových dní v roku 2013 bol 9 dní.

 

Možnosti cestovného poistenia

Ponuky poisťovní sa líšia, ale základom krátkodobého, ale aj celoročného cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí. Z neho sú hradené nevyhnutné náklady poisteného spojené s liečbou a ošetrením, ktoré sú nad rámec zákonného zdravotného poistenia.

Cestovateľ musí zvážiť svoje dovolenkové možnosti a miesto destinácie. Každá krajina „ponúka“ iné riziká. Poistenie liečebných nákladov kryje nevyhnutnú a neodkladnú liečbu náhlych ochorení alebo úrazov, ošetrenie zubov prípadne repatriáciu (návrat späť do vlasti).

Nevyhnutnou súčasťou poistenia liečebných nákladov je asistenčná služba, ktorá poskytuje 24 hodinovú pomoc.

Voliteľnými zložkami krátkodobého cestovného poistenia  sú:

Pripoistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku

Úrazové pripoistenie

Pripoistenie batožiny

Pripoistenie omeškanie batožiny

Poistenie omeškania letu

Poistenie právnej pomoci

Poistenie storna zájazdu/cestovného lístka/letenky/ubytovania

Poistenie nákladov na zásah horskej služby

Poistenie domáceho zvieratka

Poistenie opustenej domácnosti počas cesty

Poistenie asistencie k vozidlu

 

Čo by mal človek zvážiť pri kúpe cestovného poistenia?

Prvý výber je buď krátkodobé poistenia alebo celoročné. Dovolenkári, ktorí cestujú do zahraničia raz za rok, ale každý víkend sú na túre v horách, by jednoznačne mali voliť celoročné cestovné poistenie. Už pri dvoch dovolenkových cestách za rok je výhodnejšie poistiť sa na celý rok.

Nasleduje výber množstevný a to buď rodinné alebo individuálne poistenie. Na jednej zmluve je možné poistiť aj viac generácií.

Nevyhnutne treba zvážiť rizikovosť miesta dovolenky a takisto aj rizikovosť aktivít, ktoré sa chystáte vykonávať, či už v zahraničí alebo aj na Slovensku. Pri niektorých športoch (rafting, potápanie, jachting, skialpinizmus, vodný alebo snežný skúter ap.) sa zvyšuje cena poistenia z dôvodu zvýšeného rizika aj o 50 %. Všetky rizikovejšie športy sú vymenované priamo vo všeobecných poistných podmienkach a väčšinu z nich je potrebné vykonávať pod dohľadom inštruktora.

 

 Najčastejšie otázky

Čo robiť ak sa mi stal úraz v zahraničí?

1, zavolajte asistenčnú službu

 • Pomôže vám vyhľadať najbližšiu nemocnicu, prípadne zorganizovať vyšetrenie alebo hospitalizáciu.
 • Nevyhnutné je mať telefónne číslo asistenčnej služby stále pri sebe a takisto aj číslo poistnej zmluvy, ktorou sa identifikujete pri telefonáte.

2, úhrada ošetrenie, resp. liečebných nákladov

 • Pri komunikácií s asistenčnou službou dostanete odporúčania či hradiť liečebné náklady priamo na mieste a po návrate na Slovensko vám ich poisťovňa preplatí alebo poisťovňa zabezpečí, že za ošetrenie nezaplatíte nič.
 • Všetky lekárske správy a doklady o zaplatení pri ošetrení si treba starostlivo odložiť, lebo budú potrebné pri vybavovaní poistnej udalosti.
 • Spravidla platí, že menšie čiastky si môžete uhradiť priamo pri ošetrení a na vyššie čiastky vystaví nemocnica faktúru priamo poisťovni, v ktorej máte uzavreté cestovné poistenie.

3, Európsky zdravotný preukaz

 • Európsky zdravotný preukaz sa vzťahuje len na ošetrenie v štátnych zdravotníckych zariadeniach, avšak väčšina turistov skončí skôr v súkromných ambulanciách. Aj v štátnych zariadeniach sa musí platiť spoluúčasť a na tú sa Európsky preukaz poistenca nevzťahuje.
 • Európsky zdravotný preukaz nepokrýva ani náklady na prevoz a návrat na Slovensko.
 • Ideálna kombinácia je uzatvorenie cestovného poistenia a Európsky zdravotný preukaz.

 

Od čoho závisí cena poistného?

 • od predmetu poistenia
  • Proti akým rizikám sa poistíte: liečebné náklady, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a podobne.
 • od výšky poistného krytia
  • Na akú sumu sa poistíte, napr. úrazové poistenie až do výšky 3 000 € alebo až do výšky 5 000 €.
 • územná platnosť
  • Záleží do akej krajiny sa chystáte vycestovať. Niektoré krajiny sú zvýhodňované. Jedná sa o klasické dovolenkové destinácie, napr. Turecko.
 • od rizikovej skupiny
  • Súvisí so športovými aktivitami, ktoré budete vykonávať na dovolenke.
 • od dĺžky pobytu
  • Rozhoduje výber medzi krátkodobým alebo celoročným cestovným poistením.
 • od počtu osôb
  • Niektoré poisťovne poskytujú skupinové alebo rodinné zľavy, prípadne zľavy pre študentov, držiteľov kariet ISIC, zľavy pre deti.
  • Na niektoré zmluvy je možné poistiť aj viacgeneračné rodiny.

Aké sú výluky z poistného plnenia?

Poistiteľ, čiže poisťovňa má právo vylúčiť poistné plnenie v prípadoch ak k poistnej udalosti došlo:

 • Požitím alkoholu alebo návykových látok alebo so zneužitím liekov.
 • Pokusom o samovraždu alebo vedomým poškodzovaním zdravia .
 • Výtržnosťou, ktorú poistený vyvolal, alebo v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú spáchal.
 • Občianskymi nepokojmi, na ktorých sa poistený priamo zúčastnil
 • Vlastným konaním poisteného, kedy vedome nedodržal zákonné ustanovenia platné v danej krajine (napr. pri riadení motorového vozidla bez príslušného oprávnenia).
 • Vykonávaním rizikových alebo nebezpečných druhov športu, ktoré nie je možné poistiť alebo na ktoré nebolo dojednané zodpovedajúce pripoistenie.

 

Riziká a sumy

V roku 2013 bolo najviac poistných udalostí v Turecku a Chorvátsku. Je to ovplyvnené obľúbenosťou týchto destinácií. Zaujímavosťou je tretie miesto Nemecka, čo je zase podmienené pracovnými pobytmi.

Najčastejšími poistnými udalosťami sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka, angína a zápal priedušiek s horúčkami (náklady približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) a menšie či stredne závažné úrazy (od niekoľko sto do niekoľko tisíc eur). Napríklad konzultácia s lekárom a priloženie chladiaceho obväzu na hlavu môže vyjsť aj 40 eur.

tab1

Pripájam ďalšie príklady platieb za ošetrenie alebo liečbu ochorení a úrazov:

 • Hnačkové ochorenie a následné ošetrenie v Taliansku: od 100 €
 • Bolesti zubov a následné ošetrenie v Turecku: 200 €.
 • Ošetrenie zlomenej nohy s niekoľkodňovou hospitalizáciou v Grécku: od 200 €.
 • Infekčné ochorenie vyžadujúce si hospitalizáciu v Bulharsku: od 300 €
 • Ošetrenie poranenia od morského ježka v Chorvátsku: 70 – 120 €.
 • Rezná rana chodidla od kameňa v Španielsku: 100 – 200 €.
 • Úmrtie v Egypte alebo inej stredomorskej krajine a prevoz tela zosnulého na Slovensko: cca 10-tisíc €.

tab2

Aj napriek týmto rizikám a vysokým platbám za liečenie sa na dovolenku do zahraničia bez poistenia vyberie takmer každý tretí Slovák. Nezodpovednosť, prípadne neinformovanosť môžu dovolenku vysoko predražiť, pričom výška poistného v porovnaní s nákladmi na ošetrenie je zanedbateľná. Najnižšia cena cestovného poistenie pre dospelú osobu na 9 dňovú dovolenku je rovnaká ako cena 3 pív v stredomorskej dovolenkovej destinácií. A najnižšia cena ročného cestovného poistenia sa rovná cene večerného jedla pre 2 osoby.

 

Údaje potrebné na uzatvorenie cestovného poistenia cez nášho finančného konzultanta

 • Identifikačné údaje poisťovanej osoby (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a číslo OP), prípadne ďalších osôb.
 • Dátum začiatku poistenia a dátum konca poistenia.
 • Miesto, na ktoré sa poisťovaná osoba chystá.
 • Zoznam športov, ktoré bude poisťovaná osoba vykonávať.

Milan Kalmancai

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo