Kedy je najlepší čas na vybavenie životnej poistky pre dieťa?

Kedy je najlepší čas na vybavenie životnej poistky pre dieťa?Je dôležité rozlišovať medzi životným poistením a úrazovým poistením. Životné poistenie je poistenie v prípade smrti alebo dožitia. Úrazové poistenie je poistenie pri úrazoch.

Pre dieťa je vhodné nastaviť optimálne úrazové poistenie, ktoré kryje najčastejšie detské úrazy (zlomeniny, popáleniny, vyvrtnutia, pomliaždeniny a pod.) Životné poistenie je vhodné v takom variante, kde je dieťa poistené na dožitie a nie na smrť.

Najlepší čas je hneď.  Mnoho rodičov čaká, kým dieťa bude staršie.  Z hľadiska sporenia sa vyčkávanie rovná strate. Z hľadiska poistenia hrozí riziko, že dieťa prekoná určité choroby alebo úrazy a môže mať výluky z poistenia pri úrazoch/chorobách, ktoré už prekonalo.

Čo by malo životné poistenie obsahovať, aby bolo výhodné?

Výhodnosť akéhokoľvek finančného produktu závisí od toho, čo od produktu očakávame.  Od životnej poistky pre dieťa treba očakávať výber peňazí v 18.-25. roku dieťaťa. Nemá zmysel sledovať výkonnosť po 3 alebo 5 rokoch. Bohužiaľ, perzistencia, čiže pretrvávanie zmlúv životného poistenia na Slovensku je v priemere 7 rokov. Každých 7 rokov rušíme a zakladáme nové zmluvy životného poistenia. Je to výhodné pre poisťovňu, nie pre nás.

Pri deťoch je rovnako dôležité sa zamerať aj na úrazové poistenie. Mnoho rodičov si neuvedomuje, že vážnejší úraz dieťaťa znamená zásah do rodinného rozpočtu. Rodič si musí vziať voľno z práce, prípadne dovolenku a pri vážnych prípadoch dokonca musí opustiť prácu a začať sa starať o dieťa. To znamená zníženie príjmu a zároveň zvýšenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť o dieťa. 

Odporúčam nastaviť úrazové poistenie, kde bude dieťa poistené na trvalé následky po úraze, denné odškodné pri úraze, hospitalizáciu, detské kritické choroby, chirurgický zákrok a zlomeniny. Poistné sumy závisia od výšky mesačnej platby, prípadne od rizikovosti dieťaťa.

Je dobré poistiť dieťa v prípade smrti?

V poistných návrhoch, ktoré robím svojím klientom nepoisťujeme dieťa v prípade smrti, ak si to model poistenia nevyžaduje.

A čo sporenie na školu? Neviem, či je to na Slovensku obvyklé, ale v zahraničí je úplne bežné a dokonca existujú aj špeciálne produkty na tento typ sporenia. Ako môžu rodičia na Slovensku efektívne sporiť na vzdelanie svojich detí?

Pri každom sporení je dôležité určiť si cieľ sporenia. V prípade, že nemáme cieľ, na ktorý si chceme našetriť peniaze, tak máme tendenciu úspory vybrať a bezcieľne minúť. Obzvlášť nepríjemné to je pri sporení pre deti.

Vzdelanie detí je najčastejším cieľom odkladania peňazí rodičov. Na slovenskom trhu existuje viacero produktov, kde môžeme sporiť deťom aj dlhodobo.  Dlhodobé sporenie predstavuje horizont 10 a viac rokov.

Rodičia využívajú stavebné sporenie, kde získavajú štátnu prémiu od štátu. Životné poistenie pre deti, resp. venové poistenie, kde v prípade smrti rodiča poisťovňa dosporí za rodiča až do 25 roku života dieťaťa. Investíciou do podielových fondov získa rodič možnosť vyššieho výnosu, ale zároveň aj vyššieho rizika straty. Mnoho rodičov stále využíva termínované vklady, ktoré svojimi výnosmi nekonkurujú vyššie spomenutým produktom. 

Aké ďalšie sporenia by mohli byť pre rodičov zaujímavé?

Rodičia by mali ukazovať vhodný finančný model pre svoje deti. Malé dieťa ešte nerozlišuje finančné produkty. Vníma spôsob ako sa rodičia správajú k peniazom. Či ich míňajú, sporia, rozhadzujú alebo si ich požičiavajú. Tento model si deti prenášajú aj do dospelosti. Je to presne to isté ako keď dieťa opakuje správanie rodiča. Aj s pozitívnymi, ale aj s negatívnymi návykmi.

Odporúčam ukazovať deťom model sporenia na najjednoduchšom príklade a to je sporenie do prasiatka.  V tomto prípade nejde o sumu, ale ide o návyk odkladania peňazí. Rodičia ukazujú dieťaťu model, ktorý bude mať pozitívny dopad v budúcnosti. Dôležité je nechať dieťa rozhodnúť čo spraví s peniazmi z prasiatka. Nezasahovať do rozhodnutia. Priebežne vysvetľovať, čo sa stane s peniazmi, keď si dieťa kúpi hračku alebo ich investuje.

Je nevyhnutné už malým deťom ukazovať možnosti zhodnotenia peňazí. (Niekoľko príkladov je v knihe Bohatý otec, chudobný otec)

 

 

Milan Kalmancai

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo