Test finančnej gramotnosti

Test finančnej gramotnostiTFG

1.      Druhý pilier dôchodkového zabezpečenia predstavuje:

a) kapitalizačný pilier, v ktorom si sporitelia sporia na dôchodky na osobných účtov v DSS
b) priebežný dôchodkový systém, z ktorého Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky
c) dobrovoľné sporenie v DDS, kde môže prispievať aj zamestnávateľ

2.      Pán Peter dostal od banky ponuku na ročný termínovaný vklad s 2% úrokovou sadzbou. Predpokladaná miera inflácie na rok je 3%. Aká bude reálna hodnota jeho vkladu?

a) rovnaká ako dnes
b) vyššia ako dnes
c) nižšia ako dnes

3.      Čo je kontokorent?

a) služba k bežnému účtu, ktorá povoľuje klientovi čerpať peniaze z účtu aj v prípade, že na ňom nemá dostatočnú hotovosť
b) konto, na ktorom sa mi peniaze úročia vyšším úrokom, ako na bežnom účtu
c) poistenie na ochranu pred stratou debetnej karty

4.      Ktorý zo vzťahov platí pri investovaní?

a) čím vyššie riziko, tým nižší výnos
b) čím nižšie investičné riziko, tým nižší výnos
c) čím je história fondu staršia, tým väčší výnos

5.      Čo je to podpoistenie?

a) úrazové poistenie, ktoré je súčasťou životného poistenia
b) podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v poistnej zmluve
c) nižšia splátka poistného

6.      Ktorý ukazovateľ hovorí o celkových nákladoch na úver?

a, ročná percentuálna miera nákladov
b, úroková sadzba
c, poplatok za poskytnutie úveru

7.      Ktorý z úverov je najvýhodnejší?

a) úrok 9 % p. a., RPMN 15 % p. a.
b) úrok 3 % p. m., RPMN 23 % p. a.
c) úrok 9 % p. a., RPMN 48 % p. a.

8.      Banka ponúka dvojročný termínovaný vklad. Na ktorom vklade klient najviac zarobí?

a, vklad celkovou úrokovou sadzbou 5%
b, vklad s ročnou úrokovou sadzbou 3%
c, obe sú rovnaké

9.      Ktorá z týchto investícií je najmenej riziková?

a) fondy peňažného trhu
b) dlhopisové fondy
c) akciové fondy

Správne odpovede posielajte na info@akademiarozvoja.sk.

Do súťaže budú zaradení iba súťažiaci, ktorí nám pošlú kontaktné údaje: meno a priezvisko, telefonický kontakt a e-mail a všetky odpovede budú mať správne!

Odpovede môžete posielať aj do správy na FB fanpage Akadémia rozvoja.

Zároveň máme pripravenú špeciálnu odmenu pre jedného z vás, ktorý dá náš test Zdieľať na FB. 

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo