Test finančnej gramotnosti – Vyhodnotenie

Test finančnej gramotnosti – Vyhodnotenie 

V decembri sme uverejnili Test finančnej gramotnosti. Dnes uverejňujem správne odpovede aj s vysvetlením. Byť finančne gramotný je nevyhnutnosť. Test finančnej gramotnosti odhalí, ako ste na tom s finančnými vedomosťami.

V súťaži, ktorá prebiehala pri vypĺňaní testu finančnej gramotnosti, sa víťazkou stala Michaela Barátová z Bátoviec a vyhráva minitablet. Ďalšie dve ceny, darčekové predmety, získavajú Jarmila Kicková a Andrej Belan. Srdečne gratulujeme. 🙂

Test finančnej gramotnosti

Test finančnej gramotnosti a správne odpovede:

1. Druhý pilier dôchodkového zabezpečenia predstavuje:

a) kapitalizačný pilier, v ktorom si sporitelia sporia na dôchodky na osobných účtov v DSS
b) priebežný dôchodkový systém, z ktorého Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky
c) dobrovoľné sporenie v DDS, kde môže prispievať aj zamestnávateľ

Správna odpoveď A.

V druhom dôchodkovom pilieri si ľudia sporia na dôchodok tak, že 4% z hrubej mzdy im odchádzajú na ich dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.  Zároveň 14% odchádza do Sociálnej poisťovne, ktorá vypláca dôchodky súčasným dôchodcom.

Výhoda druhého piliera je tá, že ľudia si sporia pre seba na svoj účet. V prípade smrti počas sporenia sa nasporené peniaze dedia.  Peniaze na účte sa zhodnocujú a môžu si ich vybrať až na dôchodku.

 

2. Pán Peter dostal od banky ponuku na ročný termínovaný vklad s 2% úrokovou sadzbou.

Predpokladaná miera inflácie na rok je 3%. Aká bude reálna hodnota jeho vkladu?
a) rovnaká ako dnes
b) vyššia ako dnes
c) nižšia ako dnes

Správna odpoveď C.

Inflácia znamená zvyšovanie cien.  Ak sa ceny v priemere  za rok zvýšia o 3% a peniaze, ktoré si Peter uložil do banky len o 2%, tak za tie isté peniaze si o rok kúpi menej ako dnes. Lebo ceny budú v priemere vyššie.

 

3. Čo je kontokorent?

a) služba k bežnému účtu, ktorá povoľuje klientovi čerpať peniaze z účtu aj v prípade, že na ňom nemá dostatočnú hotovosť
b) konto, na ktorom sa mi peniaze úročia vyšším úrokom, ako na bežnom účtu
c) poistenie na ochranu pred stratou debetnej karty

Správna odpoveď A.

Možnosť čerpať peniaze do mínusu na účte. Klienti ho využívajú najmä vtedy, keď nemajú dostatok peňazí na účte a potrebujú vyplatiť svoje výdavky (na bývanie, auto ap.) Kontokorentný úver je ľahko dostupný pre toho, komu pravidelne chodí príjem na účet. Často sa stáva, že ho klienti nesplácajú. Pri nesplácaní má nevýhodný úrok a je drahý. Ten, kto má kontokorent, ako keby žil stále v mínuse a na dlh.

 

4. Ktorý zo vzťahov platí pri investovaní?

a) čím vyššie riziko, tým nižší výnos
b) čím nižšie investičné riziko, tým nižší výnos
c) čím je história fondu staršia, tým väčší výnos

Správna odpoveď  B.

Pri investovaní do rizikových fondov, je šanca na vysoký výnos, ale zároveň je taká istá šancu na vysokú stratu. A naopak, investovaním do nízko rizikových fondov sa znižuje riziko straty, ale aj výnosu.  Investovanie znamená výber podielových fondov do ktorých klient investuje peniaze, napríklad do akcií, dlhopisov alebo zmiešaných fondov. Sú to cenné papiere, ktoré menia svoju cenu a podľa toho ako sa ich cena vyvíja, tak klient buď zarába alebo prerába.

 

5. Čo je to podpoistenie?

a) úrazové poistenie, ktoré je súčasťou životného poistenia
b) podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v poistnej zmluve
c) nižšia splátka poistného

Správna odpoveď B.

Ak je byt poistený na 10 000 eur, ale jeho reálna hodnota je 50 000 eur, tak je podpoistený.

To znamená, že poistná suma je nižšia ako reálna hodnota bytu. Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote. Vzorec na výpočet poistného plnenia:

 Podpoistenie

 

6. Ktorý ukazovateľ hovorí o celkových nákladoch na úver?

a, ročná percentuálna miera nákladov
b, úroková sadzba
c, poplatok za poskytnutie úveru

Správna odpoveď A.

RPMN je číslo, ktoré nie je zhodné  s ročnou úrokovou sadzbou. Jeho hodnota je väčšinou vyššia ako úrok a udáva, koľko prostriedkov navyše musí spotrebiteľ zaplatiť, keď si požičiava peniaze od bankovej či nebankovej inštitúcie. Úroková sadzba teda nepodáva presný obraz o celkovej cene úveru. V prípade RPMN ide o  Ročnú Percentnú Mieru Nákladov. Pri úvere platí klient okrem úroku aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom (vedenie úverového účtu, poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru a iné.).

 

7. Ktorý z úverov je najvýhodnejší?

a) úrok 9 % p. a., RPMN 15 % p. a.
b) úrok 3 % p. m., RPMN 23 % p. a.
c) úrok 9 % p. a., RPMN 48 % p. a.

Správna odpoveď A

Úver v príklade A má rovnaký úrok ako v príklade C, ale rozhodujúci ukazovateľ je RPMN. A ten je v prípade A nižší.

 

8. Banka ponúka dvojročný termínovaný vklad. Na ktorom vklade klient najviac zarobí?

a, vklad celkovou úrokovou sadzbou 5%
b, vklad s ročnou úrokovou sadzbou 3%
c, obe sú rovnaké

Správna odpoveď B.

Pri odpovedi A je celková úroková sadzba na 2 roky a za 2 roky dostane klient 5%.  Ale ak je ročná úroková sadzba 3% a peniaze sú uložené na 2 roky, tak za 2 roky je to 6%.

 

9. Ktorá z týchto investícií je najmenej riziková?

a) fondy peňažného trhu
b) dlhopisové fondy
c) akciové fondy

Správna odpoveď A.

Väčšina ľudí si myslí, že najmenej rizikové fondy sú dlhopisové. Ale nie je to tak. Najmenej rizikové sú fondy peňažného trhu, kde klient investuje do  štátnych dlhopisov alebo štátnych pokladničných poukážok.

Vo fondoch peňažného trhu klienti investujú konzervatívne. To znamená s minimálnym rizikom, ale aj s minimálnym ziskom.

 

 

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo