TOP 4 termínované vklady s najlepšími úrokmi

TOP 4 termínované vklady s najlepšími úrokmiVložiť peniaze pod vankúš, do banky alebo do podielových fondov? To závisí predovšetkým od toho, koľko si chceme odložiť, koľko si chceme nasporiť, kedy budeme peniaze potrebovať a aké veľké riziko sme ochotní podstúpiť? Kto nie je ochotný riskovať, musí sa zmieriť s tým, že mu jeho vložené peniaze prinesú minimálne zúročenie.

Aktuálne sa úroky v bankách na termínovaných vkladoch pohybujú pri maximálnej dobe uloženia cca 2 % ročne. Najbezpečnejšie peniaze sú pritom vždy aj najmenej výnosné. Pri súčasných klesajúcich úrokových sadzbách strácajú termínované vklady na atraktívnosti.

termínované vklady

Čo je termínovaný vklad?

Je jedným z najpopulárnejších produktov na sporenie. Ide o vklad na bankový účet, kde sa peniaze za určitú dobu úročia úrokom, ktorý ponúka banka. Termínovaný vklad nie je určený na bežné využitie ako bežný účet. Nedá sa naň posielať výplata a ani platiť bežné platby. Je však medzi obyvateľmi jedným z najpopulárnejších produktov na sporenie.

O čom sa rozhodujeme pri založení termínovaného vkladu?

Pri otváraní termínovaného vkladu v banke si vyberieme:

 • Dobu viazanosti – koľko času budú peniaze na termínovanom vklade viazané. Termínované vklady majú viazanosti od jedného dňa až po 60 mesiacov. Všeobecne platí: čím dlhšia viazanosť, tým vyššie zhodnotenie.
 • Výber peňazí – peniaze uložené v banke na termínovanom vklade je možné vybrať vo väčšine bánk iba v deň, kedy končí doba, na ktorú bol vklad založený. Vklady bez automatického obnovovania možno vybrať kedykoľvek po ukončení doby, na ktorú boli založené.
 • Predčasný výber – spája sa s rôznou výškou pokút. V konečnom dôsledku stratíme väčšinu úrokov. V niektorých bankách dokonca i časť vloženej čiastky.
 • Obnovenie vkladu – v prípade, že si nevyberieme vklad a výnos v deň splatnosti, tak v niektorých bankách ho automaticky obnovia na pôvodnú dĺžku viazanosti. Začne sa nové obdobie viazanosti.

Aké sú výhody termínovaného vkladu?

 1. Zhodnotenie voľných finančných prostriedkov vyššie, ako na bežnom účte
 2. U väčšiny bánk sa stretneme s bezplatným zriadením termínovaného účtu
 3. Termínovaný vklad je relatívne ľahko dostupný
 4. Správa termínovaného vkladu je časovo nenáročná
 5. Termínovaný vklad je poistený v zmysle zákona o bankách
 6. V niektorých bankách sa s fixáciou dlhšou ako jeden rok počíta s kapitalizáciou úrokov s pripisovaním úrokových výnosov po roku

Aké sú nevýhody termínovaného vkladu?

 1. Za predčasný výber si banky účtujú sankčný poplatok, niekedy je to až do výšky celého sľúbeného výnosu. V niektorých bankách nie je možné predčasne peniaze vybrať vôbec.
 2. Úroky z termínovaných vkladov sa zdaňujú 19 %. Daň banka zrazí automaticky pri výplate úroku z vkladu. Pred porovnávaním ponúk bánk je dobré si uvedomiť, že ponúkaný úrok je väčšinou pred zdanením, výsledný výnos je teda automaticky nižší.
 3. Banky podmieňujú uzatvorenie termínovaného účtu vkladom s minimálnou čiastkou.
 4. Niektoré banky nedovolia uzatvorenie s ľubovoľnou čiastkou.

Aké sú najvýhodnejšie úroky v jednotlivých bankách?

Nie každá banka poskytuje termínované vklady na všetky doby fixácie.

Porovnanie 4 termínovaných vkladov pri fixácii 1 mesiac podľa najvýhodnejších úrokových sadzieb pri vklade 1 000 €:

Snímka obrazovky 2015-11-02 o 11.37.00

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že banky za mesiac uloženia 1000,- € neponúknu klientovi žiadny výnos.

Porovnanie 4 termínovaných vkladov pri fixácii 1 rok podľa najvýhodnejších úrokových sadzieb pri vklade 1 000 €:

Snímka obrazovky 2015-11-02 o 11.37.25

Porovnanie na dlhšie obdobie ako jeden rok je pri jednotlivých bankách veľmi individuálne a úroková sadzba sa pohybuje v porovnateľných percentuálnych číslach ako pri ročnej viazanosti, ba dokonca v niektorých prípadoch je nižšia.

Kto by mal zvažovať založenie termínovaného vkladu?

 • Klient, ktorý má absolútne konzervatívny investičný profil
 • Klient, ktorý vie, že bude potrebovať svoje peniaze v krátkom čase

Termínovaný vklad je jedna z alternatív, kam na určitú dobu odložiť svoje nepotrebné peniaze, ak sa bojíme, že doma pod matracom nám ich niekto môže ukradnúť.

Ľubomír Kováč

 

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo