Klientská súťaž

Klientská súťažOd januára 2014 sme spustili Klientskú súťaž, ktorá je zameraná na majetkové poistenie.  Uvedomujeme si, že táto oblasť je výrazne poddimenzovaná. Na Slovensku nie je poistená každá tretia nehnuteľnosť.  Takisto väčšina  poistených nehnuteľností je podpoistená, čo je obrovské riziko pre ľudí a ich financie a majetok. (Pojem podpoistenie si vysvetlíme v článku o majetkovom poistení, ktorý nadviaže na sériu našich finančných tipov)

Klientská súťažKaždý klient, ktorý si cez nášho finančného konzultanta  uzavrie povinné zmluvné poistenie alebo poistenie majetku, sa dostane do žrebovania. Každý mesiac žrebujeme jedného klienta, ktorý si v danom mesiaci uzavrel jedno zo spomínaných poistení.  Vyžrebovaný klient vyhrá 50% zľavu z ročného poistného.  Do žrebovania sú zaradení len klienti, ktorí majú ročnú platbu na svojom poistení.  V žrebovaní môže mať jeden klient aj viac lístkov a to v prípade že v danom mesiaci uzavrel viac poistení cez nášho poradcu.

Produkty, ktorých sa súťaž týka:

–          povinné zmluvné poistenie na auto, motorku, prívesný vozík, prípadne iné vozidlo

–          poistenie domu

–          poistenie bytu

–          poistenie domácnosti

–          poistene zodpovednosti za škodu z držby nehnuteľnosti

–          poistenie zodpovednosti za škodu  fyzických osôb a z držby zvierat

(Príklad:  Pán Šikovný uzavrie PZP na auto cez nášho poradcu. Ročné poistné je 80 €. Bude mať šťastie a vyžrebujeme ho v Klientskej súťaži. S pánom Šikovným sa skontaktujeme a pošleme mu na účet polovicu z ročného poistného, čiže 40 €, prípadne mu peniaze odovzdáme v hotovosti. Pán Šikovný bude spokojný, že ušetril na ročnom poistnom a my budeme spokojný, že sme nášmu klientovi spravili radosť a on nás môže odporučiť ďalším šikovným klientom )

Tešíme sa na nové žrebovania a nových výhercov, lebo my máme odvahu rásť

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo