3 kroky ako postupovať pri dopravnej nehode, ktorú ste nezapríčinili

3 kroky ako postupovať pri dopravnej nehode, ktorú ste nezapríčiniliHovorí sa, že najlepšie sa človek naučí na vlastnej koži. Avšak ak máte za chybu platiť, takáto skúsenosť môže vyjsť aj na stovky eur. Som veľmi dobrý vodič a aj keď mám tisícky kilometrov bez nehody, povedzme si pravdu, čert nikdy nespí. Prednedávnom som zažila kolíziu, ktorú som nezapríčinila.

Stali ste sa aj vy účastníkom dopravnej nehody, ktorej nie ste vinníkom? Vedeli by ste hneď ako máte reagovať, aké papiere potrebujete vyplniť a čo si máte od vinníka pýtať?

Keďže sa mi takáto situácia stala prvýkrát, volala som známemu na telefón. Aby ste nemuseli nikomu v strese volať, tu sú tri kroky ako postupovať pri nehode, ktorej nie ste vinníkom.

1. Prvou a základnou vecou je presvedčiť sa, či pri nehode nedošlo k zraneniu. Ak áno, volajte políciu a záchrannú službu. Políciu volajte aj vtedy, ak vznikla škoda na majetku, ktorá presahuje 3390 € alebo sa s ostatnými účastníkmi neviete dohodnúť, kto je vinníkom nehody.

Dôležité čísla pri dopravnej nehode: Záchranná služba – 155, Polícia – 158, Požiarna a záchranná služba – 150, Integrovaný záchranný systém – 112

2. Vyplňte tlačivo Správa o nehode:

Toto tlačivo máte povinnosť mať so sebou v aute. Keďže má medzinárodný formát, využijete ho aj v prípade, že druhým účastníkom dopravnej nehody nie je príslušník nášho štátu. Vyplňte tie časti, ktoré sa vás týkajú, vinník nehody vyplní svoju časť formulára, je vhodné aj keď vyplníte nákres nehody. V prípade, že vinníkom je cudzinec, ten vypĺňa svoju časť formulára Správa o nehode v konkrétnom jazyku. Tlačivo obidve strany podpíšu a ako poškodený dostanete jednu kópiu tlačiva, originál musí škodca doručiť do svojej poisťovne do 15 dní (30 dní ak poistná udalosť vznikla v zahraničí) od vzniku poistnej udalosti.

3. Obhliadka vozidla

Po nahlásení poistnej udalosti do poisťovne, nasleduje obhliadka vozidla a škôd technikom z danej poisťovne. Do výšky plnenia sa zarátava cena práce a cena náhradných dielov v nových cenách. Po likvidácii poistnej udalosti vám ako poškodenému poisťovňa vinníka dopravnej nehody preplatí poistné krytie. Rozlišujeme dva postupy, pri likvidácii poistnej udalosti a preplácaní škôd v závislosti od toho, či máte uzatvorené aj havarijné poistenie.

  • V prípade, že máte na vaše vozidlo uzavreté aj havarijné poistenie:

Po prvé vznik poistnej udalosti oznámte poisťovni, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie. Táto vám následne vyplatí poistné plnenie, z ktorého je odrátaná spoluúčasť vo výške dohodnutej v poistnej zmluve. Poisťovňa škodcu vám prepláca z PZP len danú spoluúčasť. Tieto úkony by za vás mala vybaviť vaša havarijná poisťovňa.

  • V prípade, že nemáte na vaše vozidlo uzavreté aj havarijné poistenie:

Do poisťovne vinníka bezodkladne nahláste škodu resp. vyplňte hlásenie poistnej udalosti – telefonicky, cez online formulár, či písomne pomocou tlačív, ktoré môžete poslať poštou, faxom alebo emailom. Všetky tieto tlačivá a kontakty pre jednotlivé poisťovne nájdete nižšie na tejto stránke.

Čo ak vozidlo, ktoré spôsobilo nehodu nemá PZP?

V tomto prípade sa musíte obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, kde poistnú udalosť môžete nahlásiť resp. sa informovať o možnostiach, využite nasledovný formulár
Oznámenie poškodeného

 

Šťastnú cestu ☺

Mgr. Zuzana Michniková

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo