Koučing

Koučing

Forma rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca alebo skupiny ľudí. „To coach“ je pojem, ktorý pochádza z angličtiny a okrem iných významov znamená neustále sa pripravovať. Zároveň je to systematická metóda tréningu zameraná na rozvoj mentálnych schopností riadiacich pracovníkov. Každý človek, ktorý sa chce posúvať vpred potrebuje pracovať na svojej mentálnej príprave. Koučing v projekte Akadémia rozvoja je spojený aj s financiami a podnikaním. Dynamicky posúvame ľudí vpred vo financiách, podnikaní a osobnom rozvoji. Uvedomujeme si, že človeka nemôžeme nič naučiť, iba mu pomôcť, aby na to prišiel sám!

Share Button

Finančný koučing

Finančný koučing je spojenie finančného plánovania ako služby pre klienta a koučingu ako formy rozvoja potenciálu....

Viac informácií

Podnikateľský koučing

Podnikateľský koučing spojenie podnikateľských ambícií jednotlivca a koučingu ako formy rozvoja potenciálu. Podnikateľský koučing je rozvíjanie...

Viac informácií

Koučing osobného rozvoja

Osobný koučing je spojenie mentálnych a osobnostných vlastností človeka a koučingu ako formy rozvoja potenciálu....

Viac informácií

Koučing osobného rozvoja

Osobný koučing je spojenie mentálnych a osobnostných vlastností človeka a koučingu ako formy rozvoja potenciálu....

Viac informácií