Koučing osobného rozvoja

Koučing osobného rozvoja

Osobný koučing je spojenie mentálnych a osobnostných vlastností človeka a koučingu ako formy rozvoja potenciálu. Koučing osobného rozvoja je rozvíjanie mentálneho a osobnostného potenciálu človeka. Vy sami nájdete a objavíte to, čo je vo vás skryté. My v Akadémií rozvoja komplexne a efektívne rozvíjame našich manažérov vo väzbe na konkrétne pracovné úlohy a súčasne vysoko individuálne. Vo vrcholnej fáze manažovania tvorí mentálna časť prípravy až 2/3 celkového výkonu.

Čo sa dozviete

  • nájdete oblasti, v ktorých sa chcete rozvíjať
  • naučíme vás ako pracovať s vlastným potenciálom
  • poskytneme vám partnerský prístup zameraný na využívanie vlastných zdrojov vami vlastným jedinečným spôsobom
  • ako prepojiť osobné potreby so strategickými cieľmi v pracovnej pozícií
  • pracujeme nielen s modelovými situáciami, ale s metódami priamo aplikovateľnými v praxi

Pre koho je určený

  • pre každého, kto má záujem pracovať so svojimi silnými aj slabými stránkami
  • pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že jeden zo spôsobov ako sa uplatniť na pracovnom trhu je cez zvýšenie svojej mentálnej a osobnostnej stránky
  • pre ľudí, ktorí sú otvorení komunikovať o témach, ktoré sú kľúčové pre komplexný rozvoj manažéra, obchodník ako človeka
  • pre jednotlivca, ktorý chce objaviť v sebe potenciál a využiť ho pri hľadaní cesty k cieľom
Share Button

Záleží nám aby sme sa stretávali s ľudmi, preto pripravujeme pravidelné workshopy na rôzne témy.

Termíny najbližších workshopov

Zobraziť viac
Dátum Mesto Názov workshopu

Chcem sa prihlasit na workshop

  • Odoslať

Lektor

Milan Kalmancai

“ Ak nechcete viesť obyčajný život, vydajte sa so mnou na cestu ”