4 výhody doplnkového dôchodkového sporenia

4 výhody doplnkového dôchodkového sporeniaIII. dôchodkový pilier

Dôchodok je zrejme finančne  najťažšie životné obdobie. Človek je častokrát unavený a chorý. Nikto ho už nechce zamestnať a nikto, okrem zdieračov, mu už peniaze nepožičia. Spoliehať sa len na štát je neprezieravé. Ak sa o seba nepostaráte teraz vy, môže sa vám veľmi ľahko stať, že na dôchodku nebudete mať z čoho žiť.

Každý, kto sa v starobe bude chcieť mať dobre, si bude musieť na ňu našetriť. Je množstvo spôsobov, ako to docieliť. Je však len na každom z nás, koľko sme schopní obetovať z pridanej hodnoty našich príjmov. Najdôležitejšie pri tom všetkom je začať myslieť na dôchodok čo najskôr – nie len myslieť, ale sa naň aj pripraviť. Čas hrá vo váš prospech. Nakoľko výnosy z výnosov majú exponenciálny charakter.

Tretí pilier, kedysi nazývaný doplnkové dôchodkové poistenie – DDP. Momentálne je jeho názov doplnkové dôchodkové sporenie – DDS. Toto sporenie sa riadi zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z. z. Tento typ dôchodkového sporenia je dobrovoľný.

Hlavné výhody doplnkového dôchodkového sporenia:

  • V prvom rade je najdôležitejšie, že si na dôchodok sporíte (efektívny spôsob ako si šetriť na dôchodok – nie je to iba odkladanie si peňazí do hlineného prasiatka). Doplnková dôchodková spoločnosť zhodnocuje vklady svojich klientov. Aj tretí pilier je forma investovania, a preto má podobný systém kontroly ako aj II. pilier.
  • Druhou nepochybnou výhodou je, že časť peňazí je oslobodená od daní (možnosť zníženia daňového základu o 180,- EUR. Týmto ušetríte na dani 34,- EUR)
  • Treťou výhodou je príspevok zamestnávateľa, pokiaľ ste zamestnancom a váš zamestnávateľ je ochotný vám  tiež prispievať. Mnoho zamestnávateľov to robí v rámci zamestnaneckých výhod. (V prípade zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie je prispievanie zamestnávateľov povinné.)
  • Štvrtou výhodou je to, že peniaze sú vaše a sú predmetom dedenia v prípade smrti (Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka, ak zosnulý účastník v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.)

Tip pre vás:

Čím skôr si na starobu začnete šetriť, tým to bude lepšie. Ak začnete sporiť v mladom veku, odkladáte menšiu čiastku a výsledok bude naozaj zaujímavý – hlavné je vytvorenie si návyku. Vo vyššom veku sporenia pre dosiahnutie rovnakého výsledku je potrebné omnoho viac pravidelne šetriť.

Sporenie je mimoriadne príjemná vec, najmä ak s ním začali naši rodičia.“ – W. Churchill

 

Záver

Ak sa v našej krajine zásadne niečo nezmení, dôchodky zo Sociálnej poisťovne budú ohrozené starnutím populácie. Niečo štát vždy dá – bude to však stále menej a menej. Aj preto je dôležité pripraviť sa na dôchodok.

 

Ľubomír Kováč

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo