Ľubomír Kováč

Ľubomír Kováč 

Motto: „Ži a nechaj žiť“ ma sprevádza počas celého môjho života.

Je tak jednoduché a zároveň podstatné, že ma viedlo v živote snažiť sa ľuďom pomáhať podľa možností v každej situácii. Viem, že nie stále sa to dá, ale v spolupráci so silným tímom Akadémie rozvoja sa mi darí hľadať tie najoptimálnejšie riešenia v spleti finančných pavučín pre mojich klientov.

Mojím hnacím motorom je môj odborný a osobnostný rast, ktorý predo mnou otvára neustále nové pohľady a hľadať tie najvhodnejšie riešenia, ktoré zaručia spokojnosť mojich klientov.

Samozrejme, že nadobudnuté vedomosti a skúsenosti si nechcem nechať len pre seba, ale rád sa s nimi podelím aj s ostatnými, aby sme dokázali pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí.

Share Button

Komentujte

Finančné poradenstvo