Naša komunita

Naša komunita

späť

V Akadémií rozvoja si uvedomujeme, že súčasťou práce je aj pracovné prostredie, firemná kultúra a komunita pozitívnych ľudí. Pre členov nášho tímu vytvárame podmienky pre dynamický rozvoj a zároveň pracovnú istotu. Naplnenie osobných cieľov spolupracovníka je jedno z našich hlavných poslaní. Sme otvorení pre kreatívne nápady a zároveň zodpovední pre kvalitné riešenia. Máme radi úprimnosť pri komunikácií v tíme a vie nás potešiť úspech kohokoľvek z nás.

Radi organizujeme akcie pre našich klientov a ich deti. Teší nás, keď prinášame radosť a zábavu do našej práce.

Sme tím otvorených a cieľavedomých  ľudí a máme odvahu rásť…

Share Button

Naše udalosti

Júl 03

Prednáška SOŠ Levice – Typológia osobnosti

Dňa 14/5/2014 sme navštívili SOŠ Pod amfiteátrom v Leviciach s našim projektom Akadémia Rozvoja - Školy, kde pre študentov 3. ročníka odboru Marketing a Technik IT technológií prednášal Michal Tóth.

SOŠ Levice 1

Chceš byť úspešný?

Takto znela prvá otázka po predstavení projektu Akadémia Rozvoja na tému TYPOLÓGIA OSOBNOSTI, ktorou sme ukázali  študentom aký typ osobnosti sú a ako porozumieť iným typom osobností.  Vzájomne porozumeli a pochopenie je kľúčom ku korektnej komunikácií medzi spolužiakmi, budúcimi kolegami v práci alebo medzi študentmi a učiteľmi. Či už chceme alebo nechceme, všetci žijem v určitej komunite a je dôležité sa poznať. Ako sa hovorí: Sme priemerom 5 najbližších ľudí s ktorými trávime najviac času. Podľa nás je dôležité vedieť, kto tých 5 ľudí je.

Chcete asi počuť aká bola odpoveď na otázku či chcú byť študenti úspešní. Jednohlasne všetci študenti aj s pani učiteľkou zdvihli ruku, že chcú byť úspešní.

Práve preto sme navštívili študentov a dali im inšpiráciu k lepšiemu spoznávaniu iných ľudí a k osobnému rozvoju. Počas prednášky sme zistili, že študenti sú veľmi cieľavedomí a ich najväčšie túžby sú: mať kopec peňazí, áut, vlastniť firmu, ale aj pomáhať ľuďom.

SOŠ Levice 2

Na záver dostali úlohu  napísať si svoje ciele aj sny, ktoré chcú v živote dosiahnuť. Jedna americká štúdia dokazuje, že len človek, ktorý si píše svoje ciele, tak ich aj zväčša dosiahne.

Necháme sa prekvapiť a budem radi, keď sa im podarí naplniť si ciele.

Na záver chceme poďakovať SOŠ Pod amfiteátrom a ich študentom za možnosť prezentácie a inšpirácie pre nich.

Sleduj nás aj ďalej a čoskoro prídeme aj na tvoju školu.

[mashshare]

Share Button
Máj 29

LD Akadémia

Podnikám v oblasti coachingu pár mesiacov a musím povedať, že som si našiel prostredie, ktoré som už dlhšie hľadal . Byť v pozitívnom prostredí zameranom na rozvoj ľudského potenciálu, ale aj rozvoj biznisu, je pre mňa osobne veľmi prospešné. Preto som bol potešený, keď som dostal pozvánku na LD Akadémiu.

Zúčastnil som sa  LD Akadémii prvý krát a fascinovala ma kombinácia prednášok o obchodných schopnostiach a praktické rady ako viesť svoje podnikanie tak, aby napredovalo a rástlo.

Všimol som si rôznorodosť ľudí, ktorí  pôsobia v oblasti finančného sprostredkovania a mali dve základné črty.
Prvá črta je, že každý je povahovo a osobnostne iný a druhá črta je, že všetci sú podobní. J
Je to paradox, ale pokiaľ chce byť človek úspešný, nech je akákoľvek osobnosť, tak k úspechu ho dovedú len princípy úspechu.
V dodržiavaní princípov úspechu boli prednášajúci na LD Akadémií podobní.

Dva dni prednášok, ktoré ma naučili niečo nové, pripomenuli to staré, ale zabudnuté a dali jasnejšiu víziu ako podnikať.

Na záver.
Keby som mal zhrnúť LD Akadémiu do jednej vety, znela by takto:
Podnikanie vo financiách môže mať milión podôb a či tá Vaša cesta bude aj úspešná, záleží len na tom či do podnikania dáte len svoju osobnosť alebo aj pripojíte pravidlá úspešných ľudí.
O tomto bola pre mňa LD Akadémia a ja sa teším na ďalšiu.

František Klobušický

[mashshare]

Share Button
Strana: